XI MĂNG| BẢNG GIÁ XI MĂNG HÀNG NGÀY

Bảng giá các mặt hàng xi măng

 

TT TÊN HÀNG MAC GIÁ/BAO
1 SAO MAI (HOLCIM)     89.000
2 HÀ TIÊN ĐA DỤNG     88.000
3 HÀ TIÊN XÂY TÔ     75.000
4 NGHI SƠN     83.000
5 THĂNG LONG     81.000

mọi chi tiết xin liên hệ HOTLINE: 0918476442  -  0932.777.067

xi măng holcim


Xem chi tiết

xi măng holcim

89.000₫
90.000₫
Xem chi tiết
Hà tiên đa dụng


Xem chi tiết

Hà tiên đa dụng

88.000₫
Xem chi tiết
Hà tiên xây tô


Xem chi tiết

Hà tiên xây tô

75.000₫
79.000₫
Xem chi tiết
Thăng Long


Xem chi tiết

Thăng Long

81.000₫
Xem chi tiết
NGHI SƠN


Xem chi tiết

NGHI SƠN

83.000₫
Xem chi tiết