cát đá đóng bao

Gạch đóng bao

Xem nhanh

Gạch đóng bao

1.800₫
BÁO GIÁ GẠCH ĐÓNG BAO STT Tên hàng ĐVT Đơn giá  1 Gạch ống tuynel Bao 1.300/viên 2 Gạch đinh tuynel Bao 1.300/viên 3 Gạch my tuynel Bao 700/viên 4 Gạch ống thường Bao 1.100/viên 5 Gạch đinh thường Bao 1.100/viên   Liên hệ: 0902.200.388 - 0937.101.333 để được nhận báo giá nhanh nhất
Xem nhanh
Đá đóng bao

Xem nhanh

Đá đóng bao

28.000₫
38.000₫
N   BÁO GIÁ ĐÁ ĐÓNG BAO STT Tên hàng ĐVT Đơn giá  1 Đá 1x2 đen Bao 25.000 2 Đá 1x2 xanh Bao 30.000 3 Đá mi bụi Bao 20.000 4 Đá mi sàng Bao 25.000     Liên hệ: 0902.200.388 - 0937.101.333 để được nhận báo giá nhanh nhất
Xem nhanh
Cát đóng bao

Xem nhanh

Cát đóng bao

13.000₫
15.000₫
  BÁO GIÁ CÁT ĐÓNG BAO STT Tên hàng ĐVT Đơn giá  1 Cát xây tô Bao 16.000 2 Cát bê tông loại 2 Bao 20.000 3 Cát bê tông loại 1 Bao 22.000 4 Cát san lấp Bao 13.000     Liên hệ: 0902.200.388 - 0937.101.333 để được nhận báo giá nhanh nhất
Xem nhanh