cát san lấp

150.000₫ 200.000₫
Nhận san lấp mặt bằng giá cạnh tranh , uy tín , chất lượng , đảm bảo đúng tiến độ thi công cho các nhà thầu. Có hỗ trợ máy múc lớn , nhỏ phục vụ công trình. Liên hệ: 0937101333

Nhận san lấp mặt bằng giá cạnh tranh , uy tín , chất lượng , đảm bảo đúng tiến độ thi công cho các nhà thầu. Có hỗ trợ máy múc lớn , nhỏ phục vụ công trình. Liên hệ: 0937101333

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây